Chuyển đổi số

Kim tự tháp Chuyển đổi số

Chuyển đổi kĩ thuật số hiện là một trong những chủ đề kinh doanh nóng nhất trong chương trình nghị sự của các công ty. Sự thật mà nói các yêu tố của Chuyển đổi số vẫn phải được vạch ra rõ ràng, và các lĩnh vực can thiệp trong môi trường doanh nghiệp do đó vẫn chưa được xác định. Chuyển đổi số không phải là về công nghệ.

Trong một bài báo gần đây, Alessandro Braga, (Giám đốc điều hành của Talent Garden, mạng lưới làm việc chung lớn nhất ở Châu Âu và điều phối viên khoa học của Thạc Sĩ Chuyển đổi số của trường đổi mới TAG, đơn vị đào tạo của Talent Garden), đã xác định sáu trụ cột (mà ông gọi là “trục”), của chuyển đổi kĩ thuật số : 3 bên trong công ty (con người, quy trình và công nghệ), và 3 bên ngoài (khách hàng, mối quan hệ và sản phẩm/dịch vụ).

Trong một bài báo đăng trên MIT Sloan Review, Petter Weill (Chủ tịch Trung Tâm Nghiên Cứu Hệ Thống Thông tin tại trường MIT Sloan), và Stephanie L. Woerner (Nhà Khoa học Nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Hệ Thống Thông tin tại trường MIT Sloan) đã xác định hai khía cạnh kinh doanh để đánh giá mức độ sẵn sàng kĩ thuật số của các tập đoàn: trải nghiệm khách hàng và hiệu quả hoạt động.

Nhìn chung, có một sự đồng thuận rõ ràng rằng, Chuyển đổi kĩ thuật số không phải là về công nghệ, mà thực sự là về một phương thức kinh doanh mới và một cách tiếp cận mô hình doan nghiệp mới, như George Westerman tuyên bố:

” Khi nói đến chuyển đổi kĩ thuật số, kĩ thuật số không phải là câu trả lời, chuyển đổi là câu trả lời”

Khung “Kim tự tháp Chuyển đổi số”

Từ kinh nghiệp thực tế của tôi (làm tư vấn quản lí hơn 8 năm, với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chiến lược, tổ chức, hệ thống kiểm oát quản lý, và chuyển đổi công ty của công ty), và những tài liệu được tiếp cận trong vài năm qua, Tôi đã xây dựng một khuôn khổ: Kim tự tháp chuyển đổi kĩ thuật số”. Hi vọng rằng, nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định các sáng kiến Chuyển đổi kĩ thuật số và giúp hiểu được tác động của công nghệ kĩ thuật số đối với câc doanh nghiệp.

Theo quan điểm cá nhân, Tôi nghĩ rằng có 3 cấp độ mà chuyển đổi kĩ thuật số cần được tiếp cận trong các doanh nghiệp, bao gồm:

 • Chiến lược
 • Thực thi
 • Công nghệ

Một chương trình chuyển đổi số hiệu quả phải bao gồm ít nhất hai trong ba cấp độ và lý tưởng nhất là nó phải bao gồm (về lâu dài) từng cấp độ trong số 3 cấp độ.

Ví dụ, đưa ra định nghĩa về Mô hình kinh doanh ” Kĩ thuật số” mới, mà không được thực thi thông qua phương pháp tiếp cận thị trường mới (go-to-market), thì đó chỉ là một bài tập lý thuyết thuần túy. Vẫn ở mức trình bày ở cấp hội đồng quản trị, và sẽ không thay đổi cách doanh nghiệp thực hiện. Mặt khác, việc triển khai một hệ thống CNTT mới (chẳng hạn ERP hay CRM) hoặc thiết lập một dự án thương mại điện tử độc lập không phải là một sáng kiến Chuyển đổi số, nếu đây không phải là một phần của chuyển đổi Mô hình hoạt động tổng thể, hoặc của một cách tiếp cận thị trường mới.

Điều quan trọng là phải thừa nhận rằng, mỗi cấp độ của kim tự tháp có ảnh hưởng mạnh mẽ đến( và thực sự xác định) các yếu tố khác của khung chuyển đổi số này.

Có 5 khối cấu thành Kim tự tháp của Chuyển đổi số:

 • Mô hình kinh doanh/ Chiến lược kinh doanh
 • Mô hình vận hành
 • Hoạt động tác nghiệp
 • Tiếp cận thị trường
 • Công nghệ
Patrick Turchi

Mỗi yếu tố đều có liên quan và mối quan hệ giữa các yếu tố phải được xem xét trong các sáng kiến Chuyển đổi số. Trên thực tế, một cách mới để “kinh doanh” (cả trong công ty và liên quan đến thị trường), là cách mà một chương trình Chuyển đổi số thực hiện đúng cách.

Trên thực tế, Công nghệ tác động đến Mô hinh vận hành và Hoạt động tác nghiệp của Công ty, cũng như hỗ trợ sự phát triển của thị trường tiếp cận, ví dụ: thông qua phương pháp tiếp cận kênh mới, hoặc thông qua việc xem xét danh mục sản phẩm hoặc các tính năng của sản phẩm. Tương tự, viêc triển khai Mô hình kinh doanh đòi hỏi phải xác định( và sự phát triển) của các Mô hình vận hành cụ thể, Hoạt động tác nghiệp và phương pháp tiếp cận thị trường.

Lớp 1: Chiến lược/( Mô hình kinh doanh)

Với tư cách là nhà tư vấn chiến lược, Tôi không thể nhấn mạnh đủ tầm quan trọng của Chiến lược trong các quy trình Chuyển đổi số. Khi xác định Chiến lược kinh doanh trong môi trường Kĩ thuật số( hoặc hỗ trợ kĩ thuật số), các doanh nghiệp phải đánh giá các cơ hội và tác động cũng như các mối nguy cơ tiềm ẩn của Mô hình kinh doanh hỗ trợ công nghệ, chẳng hạn:

 • Kinh doanh nền tảng và thị trường
 • Sự phát triển của mô hình sở hữu
 • Các dịch vụ giá trị gia tăng thông qua công nghệ kĩ thuật số
 • Sản phẩm( dịch vụ) dựa trên dữ liệu

Lớp 2: Thực thi

Trong thực tế, việc điều hành hoạt động thao hai hướng: bên trong và bên ngoài công ty (hướng ra thị trường và thị trường mà công ty sẵn sàng phục vụ)’

Có 3 khối xây dựng thực thi:

 • Mô hình hoạt động công ty
 • Mô hình vận hành của hoạt động
 • Phương pháp tiếp cận thị trường

Mỗi khối phải yêu cầu phải tìm hiểu sâu cụ thể, vì mỗi khối trong số 3 khối xây dựng thực sự được tạo ra từ các phần tử khác, và mỗi khối trong số chúng cần được đặc biệt chú ý khi khi phát triển sáng kiến Chuyển đổi kĩ thuật số.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần ghi nhớ là, ở cấp độ này, chiến lược được xác định được thực hiện thông qua các yếu tố chính của một công ty:

 • Sản phẩm và khách hàng: xác định ưu đãi của Doanh nghiệp chẳng hạn: giá bán, kênh phân phối, cách tiếp cận quảng bá và truyền thông,…
 • Tổ chức, thủ tục và công cụ mà thông qua Mô hình hoạt động- phác thảo cấu trúc của công ty và cách thức hoạt động
 • Hoạt động tác nghiệp, cấu thành cách thức công ty thực hiện hóa các sản phẩm, dịch vụ, sẵn sàng đưa vào thị trường

Tất nhiên, những yếu tố đó là thành phần tiêu chuẩn của việc thực thi chiến lược và không chỉ phù hợp trong bối cảnh Chuyển đổi số. Tuy nhiên, điều quan trọng cần phải nhấn mạnh rằng trong bối cảnh này, họ yêu cầu một cách tiếp cận cụ thể, thông qua việc đánh giá tác động của kĩ thuật số và công nghệ.

Lớp 3: Công nghệ

Như đã đề cập ngay từ ban đầu, công nghệ không phải là cốt lõi của Chuyển đổi kĩ thuật số, nhưng thực sự là yếu tố thúc đẩy nó. Công nghệ phục vụ và hỗ trợ việc thực hiện mục tiêu và mục tiêu kinh doanh thông qua các khối “thực thi”. Công nghệ là yếu tố thúc đẩy sự phát triển của Mô hình điều hành, hoạt động và hiện thực hóa phương pháp Tiếp cận thị trường.

Mặt khác, Công nghệ là động lực của những thay đổi trên từng cấp của kim tự tháp và có thể xác định được tác động của Công nghệ đối với từng cấp của Kim tự tháp là một năng lực chiến lược quan trọng của Doanh nghiệp.

Chuyển đổi số thành công là vấn đề của việc biết cách và tiêp cận những tài năng tốt nhất.

Hành trình chuyển đổi số là về con người

“Chuyển đổi số là một hành trình, không phải là đích đến”: như mọi hoạt động chiến lược khác trong lĩnh vực doanh nghiệp, các sáng kiến về Chuyển đổi số cần được liên tục xem xét và đánh giá. Việc chấp nhận công nghệ mới, thủ tục mới và hình thức tổ chức mới của Công ty là một lĩnh vực quan trọng đòi hỏi sự giám sát liên tục, và ( nếu cần) điều chỉnh nhanh chóng. Chuyển đổi số thực sự là về con người , vì lý do này sự cởi mở thực sự( và quan tâm) đối với Công nghệ và đổi mới là yếu tố quan trọng trong tổ chức (đặc biệt là cấp lãnh đạo cao nhất) đối với sự thành công của sáng kiến chuyển đổi. Các chức năng công nghệ sở hữu và bí quyết công nghệ, nhưng sự hiểu biết rõ ràng về tác động (và lợi ích) của công nghệ xung quanh mỗi chức năng của Công ty là chìa khóa để đảm bảo sự thành công của sáng kiến Chuyển đổi số.

Nguồn: https://www.thedigitaltransformationpeople.com/

TS. Phạm Annh Tuấn

Phó Viện trưởng Viện sáng tạo và chuyển đổi số VIDTI

Nguồn bài: https://trithucquantri.com/

Đọc thêm

Related posts
Chuyển đổi sốĐào tạoNghiên cứu sáng tạoTin tức - Sự kiệnTư vấn

KHÓA BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN KIẾN THỨC CHUYỂN ĐỔI SỐ VỀ NGÀNH VÀ LĨNH VỰC NĂM 2024

Thực hiện kế hoạch Chuyển đổi số của Tỉnh Quảng Trị, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số phối hợp với Trung tâm…
Chuyển đổi sốCông nghệNghiên cứu sáng tạoTin tức - Sự kiện

I4.0 AWARDS 2024 - Lễ biểu dương Top Công Nghiệp Việt Nam 4.0

Trên hành trình đổi mới và tiến bộ, Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 đã định hình một bức tranh mới cho nền kinh…
Chuyển đổi sốCông nghệNghiên cứu sáng tạoTin tức - Sự kiện

NGÀY HỘI DỮ LIỆU VIỆT NAM - VIETNAM DATAFEST 2024

   Ngày hội Dữ liệu Việt Nam – VIETNAM DATAFEST một trong những sự kiện quốc gia về Dữ liệu số trong công…
Cùng phát triển với VIDTI

Đăng ký để nhận được thông tin mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *