LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM.
VIỆN SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Thông tin liên hệ


Địa chỉ: Lô A1, Tầng 6, Indochina Tower, 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Mobile: 0931111199
Email: [email protected]
Website: https://vidti.org.vn/

 


Liên hệ