Về VIDTI


Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (tên viết tắt là VIDTI) là đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. VIDTI thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ với trọng tâm là lĩnh vực chính phủ số, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo theo giấy chứng nhận số A-2200 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

VIDTI ra đời với mục tiêu trở thành đối tác tin cậy của các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam trong việc hoạch định và triển khai thành công chiến lược chuyển đổi số.

VIDTI tập hợp các chuyên gia công nghệ hàng đầu, nhà nghiên cứu uy tín, lãnh đạo các tổ chức và doanh nghiệp để cùng giải quyết những vấn đề mà cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như công cuộc chuyển đổi số đặt ra cho tổ chức, doanh nghiệp.

Sứ mạng của VIDTI


Sứ mạng của VIDTI là cầu nối gắn kết các đối tác khác nhau từ các viện nghiên cứu, trường đại học, cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng khởi nghiệp, để thúc đẩy sáng tạo giá trị dựa trên công nghệ và sáng tạo số của Việt Nam cũng như thế giới.

VIDTI cam kết:

 • Thúc đẩy đối thoại và chia sẻ tri thức giữa các nhóm đối tác khác nhau về các chủ đề liên quan đến đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số;
 • Cung cấp nền tảng hợp tác giữa các đối tác để cùng nhau giải quyết các thách thức về chính phủ số, chuyển đổi số đang đặt ra cho các bộ, ngành địa phương, các ngành công nghiệp cũng như các tổ chức, doanh nghiệp;
 • Cập nhật những tri thức, kỹ năng mới về chuyển đổi số và xu hướng công nghệ cho các nhóm đối tượng khác nhau như: cán bộ nhà nước tại các bộ, ban, ngành từ trung ương đến địa phương; lãnh đạo doanh nghiệp; công ty khởi nghiệp; doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học – công nghệ.

Tầm nhìn của VIDTI


VIDTI nỗ lực trở thành một đơn vị tư vấn và nghiên cứu hàng đầu về chính phủ số, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, cùng với các đối tác chiến lược của mình, triển khai các dự án có tác động tích cực đến xây dựng và phát triển kinh tế số, xã hội số.

VIDTI không sáng tạo ra công nghệ mới, nhưng chúng tôi luôn nỗ lực đưa công nghệ và sáng tạo số do các tổ chức trong và ngoài nước phát triển vào thực tiễn, giải quyết những thách thức trong các ngành, lĩnh vực.

 + Lĩnh vực hoạt động:

 • Chính phủ điện tử, Chính phủ số
 • Sản xuất thông minh, nhà máy số
 • Nông nghiệp thông minh, Nông nghiệp số
 • Tài chính số – Ngân hàng số – Bảo hiểm số
 • Đô thị thông minh
 • Hạ tầng số
 • Truyền thông, truyền hình số và nội dung số
 • Thương mại điện tử
 • Du lịch thông minh
 • Y tế số
 • Giáo dục và đào tạo số

+ Nghiên cứu và Phát triển:

 • Smart factory, Smart home, Automation, RPA
 • AI, IoT, Blockchain,
 • Big Data, Data Analytics
 • VR/AR
 • 3D printing
 • Cloud Computing
 • Cyber Security